آمریكن اکسپرس (American Express) برای کمک به دارندگان کارتهای خود توافق نامه ای را برای تقسیم هزینه های خرید با کاربران پی پال و ونمو امضا كرد. Venmo شرکت تابعه تجارت اجتماعی PayPal است.

دارندگان کارت آمریکایی اکسپرس می توانند خرید را در برنامه تلفن همراه American Express ، اعم از یک برگه رستوران ، بلیط کنسرت ، تعطیلات گروهی ، قبض ابزار یا سایر هزینه های خود انتخاب کنند و درخواست های دلخواه را برای هر شخصی که میخواهند تقسیم هزینه های خرید را با او انجام دهند ارسال کنند و قبض را با آنها شریک شوند.

این توافق نامه( تقسیم هزینه های خرید) همچنین به صاحبان کارتهای آمریکایی اکسپرس اجازه می دهد تا با امتیازات وفاداری به بازرگانانی که پی پال را می پذیرند پرداخت کنند.

American Express و PayPal قصد دارند خدمات و ویژگی های بیشتری را برای اعضای کارت در سال 2020 اضافه کنند.

این مطب از سایت mobilepayment آورده شده است.

مطلب مرتبط: