۸۸۷۰۰۲۱۵ info@payasan.com
Select Page

ارزش بازاریابی اینفلوئنسر را کشف کنید

بازاریابی اینفلوئنسر به معنای فرایند شناسایی ، تحقیق کردن ، جذب و حمایت از افرادی است که مکالماتی با مشتریان در مورد نام تجاریتان ، محصولات و خدمات شما دارند .

بازاریابی اینفلوئنسر به نام های تجاری نیروی بالقوه را برای یک پارچه سازی بازاریابی شان ، روابط عمومی ، فروش ها ، محصول ، بازاریابی دیجیتال ، و رسانه های اجتماعی از طریق ارتباطات قدرت مند و مرتبط با زمینه ی کاری می دهد . نرخ بازگشت و پتانسیل بازاریابی اینفلوئنسر خیلی زیاد است .

مطمئناً ، ارزش نفوذ در مشتریان یک مفهوم جدید در بازاریابی نیست . اما همان طور که گفت و گو با مشتری های آنلاین همچنان ادامه می یابد و به طرز شدت مندی تکامل می یابد ، اینفلوئنسرها نقش مهمی در از بین بردن آشفتگی آنلاین بازاریابی ما دارند ، ایجاد گفت و گوی مرتبط با مشتری و ایجاد اعتماد بین خود و آن ها نیز از مزایای استفاده از اینفلوئنسرها برای بازاریاب ها و نام های تجاری است .

 

تاکتیک های بازاریابی برون گرا دیگر به آخر دوره ی خود رسیده اند

جای تعجب ندارد اگر یک چشم انداز رو به افزایش دیجیتال هم گام با پیش رفتن کار ما رو به تغییر باشد ، پیش روی که در ارتباط با نحوه ی کار ما دسترسی مشتریان به اطلاعات را شکل می دهد ، و راجع به این که چطور چشم اندازها و مشتریان ما موجب تصمیم گیری می شوند می توان بحث کرد .

مطالعات اخیر نشان داده است که هفتاد و پنج درصد از خریداران B2B توسط اطلاعاتی که در رسانه های اجتماعی موجود است تحت تأثیر قرار گرفته اند . در حالی که بازاریابی برون گرا و روش های تبلیغاتی سنتی همیشه نفوذ دارند ، هدف گیری و پتانسیل رابطه سازی روش های بازاریابی درون گرا مثل بازاریابی اینفلوئنسر بازدهی بالاتری را به همراه دارد و ارتباطات با مشتریان را به طور فزاینده ای مرتبط با زمینه ی کسب و کار ما می کند . در جدیدترین سطح از مطالعه ی درون گرای HubSpot ، هفتاد و شش درصد از بازاریابان B2B و B2C رویکرد درون گرا را برای بازاریابی خود انتخاب کرده اند .

مطالب مرتبط :