۸۸۷۰۰۲۱۵ info@payasan.com
Select Page

بروزرسانیرویدادهای WebMoney: استریمینگ(Streaming)، ریپست(Reposts) و Markdown

ریپست‌های موجود را در شبکه اجتماعی-کسب و کار WebMoney Eventsببینید – هم اکنون می‌توانید هر رویداد، نظر و پیامی را به اشتراک بگذارید.

پخش آنلاین! مخاطبین شما اعلان مربوط به شروع استریم را دریافت می‌کنند و می‌توانند به مشاهده بپیوندند.

قالب‌بندی متن اکنون ساده‌تر و راحت‌تر است زیرا می‌توانید از کدهای اصلی مربوط به زبان ساده شده Markdownاستفاده کنید.

این تغییرات همچنین روی گفتگوهای آنلاین از راه دور WebMoney Eventsتأثیر می‌گذارد – اکنون شما می‌توانید پاسخ‌ها، ارجاع به شرکت‌کنندگان و اطلاعات تعدادی از کاربران را به صورت آنلاین مشاهده کنید.