۸۸۷۰۰۲۱۵ info@payasan.com
Select Page

 رتبه بندی ایالات مختلف آمریکا برای زندگی بر اساس چندین معیار انتخابی

 

 

برای زندگی در آمریکا انتخاب ایالت مناسب تصمیم بسیار مهمی است. با وجود اینکه کیفیت زندگی شهر به شهر و حتی محل به محل متفاوت است ولی تاثیر مرزهای ایالتی رو نمیتوان نادیده گرفت. به طور مثال در ایالت نبراسکا، سرما و نبود کوهستان ویژگی هایی هستند که در کل ایالت مشترک است.

در ادامه رتبه بندی ایالت ها بر أساس امتیاز دهی به معیار های مختلف آورده شده أست. توجه کنید این امتیاز دهی ها نسبی است و بر أساس معیارهای مهمی که در طول سال‌ها مد نظر ایرانیان بوده است امتیاز داده شده است و ممکن است با سلیقه تمامی افراد منطبق نباشد به طور مثال برای کسانی که سرما را به گرما ترجیح می‌دهند، این رتبه بندی مناسب نیست. مثلا ایالت ورمانت که در قعر جدول است یکی از زیباترین و امن ترین ایالات امریکاست، ولی فقط برای کسانی که با دمای زیر صفر در نصف طول سال و جمعیت 95+ سفید پوست مشکلی نداشته باشند. یا نیویورک معروف برای کسانی مناسب است که با مالیات سنگین، هوای بسیار سرد و غیر قابل پیش بینی، یا میانه قیمت خانه 1 میلیون دلاری در محله های خوب مشکل نداشته باشند.

معیارها در نظر گرفته شده در این مطلب و میزان اهمیتی که برای آن ها در این مقاله در نظر گرفته شده است (از ۱۰۰٪) به شرح زیر اند:

 

آب و هوا:

هرچه گرم تر بهتر. سرمای ایالت های شمالی آمریکا با سرمای ایران قابل مقایسه نیستند و برای اکثر شهروندان ایرانی و حتی بومیان آمریکایی قابل تحمل نیستند  (وزن اهمیت این معیار= ۳۰٪)

 

امنیت:

بر اساس آمار جرم، با وزن بیشتر روی جرایم شدیدتر مثل قتل و زورگیری (وزن اهمیت این معیار= ۸٪)

تنوع نژاد ها:

بر اساس درصد هر نژاد در جمعیت ایالت (وزن اهمیت این معیار= ۸٪)

 

میانه درآمد فردی:

معمولا هرچه درامد بیشتر امنیت، میزان سواد و تحصیلات بیشتر است (وزن اهمیت این معیار= ۱۸٪)

 

وجود تفریحات و توریستی بودن ایالت:

بر اساس آمار توریست (وزن اهمیت این معیار= ۱۰٪)

هزینه زندگی: بر اساس آمار، با وزن بیشتر روی هزینه مسکن (وزن اهمیت این معیار= ۱۵٪)

ساحلی بودن ایالت:

با در نظر گرفتن کیفیت سواحل (وزن اهمیت این معیار= ۷٪)

 

 

مالیات بر درآمد: (وزن اهمیت این معیار= ۴٪)

رتبه بندی ایالات بر أساس معیارها:

1 Florida
2 Texas
3 Georgia
4 Louisiana
6 Virginia
7 North Carolina
8 California
9 Arizona
10 Nevada
11 South Carolina
12 Illinois
13 Pennsylvania
14 Mississippi
15 Alabama
16 Washington
17 Maryland
18 Kansas
19 Ohio
20 Connecticut
21 Massachusetts
22 Oklahoma
23 Arkansas
24 Oregon
25 Missouri
26 New Jersey
27 West Virginia
28 Tennessee
29 Indiana
30 Kentucky
31 Utah
32 Delaware
33 Rhode Island
34 New York
35 Michigan
36 New Hampshire
37 Iowa
38 Colorado
39 Idaho
40 Wyoming
41 South Dakota
42 Nebraska
43 New Mexico
44 North Dakota
45 Montana
46 Maine
47 Wisconsin
48 Minnesota
49 Vermont