نیروی کار در پی پال

هنگامی که در سال 2015، پی پال از ای بی جدا شد، ما این فرصت را داشتیم تا شرکت را مجددا براساس هدف اصلی دسترسی دموکراتیک به خدمات مالی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی برای افراد و کسب و کارها سازماندهی کنیم. این هدف فراگیر بود و نه تنها باعث ترویج بلکه نیازمند گوناگونی و برابری است. و این کار باید از داخل شروع می شد. تنها صحبت کردن در مورد هدف کافی نیست بلکه باید آن را زندگی کنیم. برای آنکه تاثیری که به دنبال آن هستیم بدست آوریم، و پتانسیل های خود را به عنوان یک شرکت آزاد کنیم نیازمند نیروی کاری هستیم که به افرادی که این افتخار را داریم که به آنها خدمات دهیم شبیه بوده و آنها را بخوبی بشناشد. این مسئله از ابتدا الهام بخش ما بوده و این ها اصولی هستند که ماموریت خود را به انجام رسانیم.

گوناگونی یک حقیقت است. فراگیری همه یک انتخاب. این یکی از جملات مورد علاقه من در مورد گوناگونی است و فکر میکنم به صورت کامل همه چیز را در بر میگیرد اینکه به عنوان یک جامعه در کجا قرار داریم و چالش هایی که همه ما با آنها روبرو هستیم. تغییر غیر قابل انکار و توفق ناپذیر است. اما توانایی اینکه چگونه تغییر را بپذیریم را داریم. همه ما باید انتخاب کنیم. پی پال هم این انتخاب را انجام داده است.

ما انتخاب کردیم برای مشتریان خود بجنگیم، برای همدیگر بجنگیم و برای ارزش های اصلی خود مانند برابری، فرصت ها، شفافیت و مسئولیت پذیری بجنگیم که همگی در فرهنگ شرکت ما تنیده شده اند. اما تغییرات اساسی نیاز به تلاش و زمان دارند. فراگیری یک انتخاب است اما همچنین یک سفر نیز هست. سفری در مورد نیات و تعهدات. زیرا برای ما در فراگیری تنها محدود به استخدام کاندیداهای گوناگون یا پرداخت برابر به همه نیست ( اینها تنها پایه های کار هستند) بلکه در مورد ساخت و حفظ یک فرهنگ عالی در سازمانی است که نشان دهنده در فراگیری در هسته خود باشد.

ما میخواهیم نام تجاری پی پال، نشانه فراگیری، نو آوری، همکاری، شجاعت و تغییر مثبت باشد. ما می خواهیم محصولاتمان، روندمان، و افرادمان نشان دهنده فرهنگ و ارزشهای ما باشند. و این یک سفر است. همه ما باید هر روز تلاش کنیم تا فراگیری را در دی ان ای شرکت تزریق کنیم. این یک کارزار نیست، یک آموزش ضمن خدمت یک باره نیست، بلکه الگویی است برای همه به عنوان افراد حرفه ای، رهبران تیم ها، مدیران، و سفرای پی پال در و خارج از کار. ما میخواهیم افرادی که به تازگی استخدام شده اند به سرعت این فرهنگ را بشناسند و دیگر کارمندانی که از طریق تجمیع شرکت ها به ما می پیوندند، آن را تقویت کنند. و در حالیکه پیشرفت خوبی داشته ایم و شاهد رشد بوده ایم باید کارهای بیشتری انجام دهیم.

من به پیشرفتمان در این راه افتخار می کنم، اما همچنین می دانم که این پیشرفت ها در برابر آنچه باید انجام دهیم ناچیز است. هر سال ما پیشرفت خود را به اشتراک می گذاریم هم در مورد داده های گوناگونی و هم تلاش ما برای فراگیری هم در نیروی کاری خود و هم فراتر از آن در صنعت تکنولوژی تا شفاف سازی کرده و تعهد خود نسبت به تغییرات را نشان دهیم.

تغییرات در سطح شرکت

 • در تنها سه سال ما شاهد 26 درصد رشد به صورت جهانی بوده ایم. بیش از 20 هزار نفر از کارمندان ما 135 ملیت را نمایندگی می کنند ( رشد 13 درصدی نسبت به هر سال) در 55 دفتر در 31 کشور.
 • هنگامی که به مجموع آمار گوناگونی خود نگاه می کنیم که با تعداد زنان و مردان با ملیت های متفاوت در امریکا سنجیده می شود آمار به این ترتیب هستند:
 • 54 درصد از مدیران میانی بالایی ما شامل گوناگونی می شوند.
 • 51 درصد از مدیران ارشد ما گوناگون هستند.
 • از هر 5 کارمند پی پال 3 نفر یا 58 درصد شامل گوناگونی می شوند.

 پی پل PayPal یک شرکت آمریکایی است که سیستم پرداخت آنلاین به صورت جهانی عرضه می کند. برای سفارش پی پل کارت اینجا کلیک کنید.

 

گوناگونی در رهبری

 • زنان 37 درصد از نایب رئیسان ما را به صورت جهانی تشکیل می دهند، که به معنی 9 درصد رشد نسبت به سال 2015 است و همچنین به معنی رشد 7 درصدی در هر سال است.
 • 36 درصد از مدیران پی پال و بالاتر زنان هستند، که نشان دهنده رشد 2 درصدی در دو سال گذشته است.
 • ما تعداد اقلیت های نژادی را در سطح نایب رئیسان در امریکا افزایش داده ایم، که در حال حاضر 32 درصد است. این به معنای 13 درصد از سال 2015 و 11 درصد در هر سال است.
 • 39 درصد از مدیران پی پال در امریکا اقلیت نژادی هستند که به معنی رشد 6 درصدی در دو سال گذشته است.

گوناگونی در استخدام و ترفیع

 • در 12 ماه گذشته، 19 درصد از رهبران گوناگون ( مدیران میانی و بالاتر) ترفیع دریافت کرده اند.، که شامل 23 درصد از نایب رئیسان نیز می شود.
 • ما نسبت به 12 ماه گذشته با سرعت بیشتری در بخش استخدام افراد گوناگون فعالیت کرده ایم.
 • از هر 5 کارمندی که در سال گذشته ترفیع دریافت کرده اند، 1 نفر زن بوده است همچنین زنان ترفیع زنان 19 درصد سریعتر از مردان صورت گرفته است.

تعادل جنسیتی

 • زنان 43 درصد از نیروی کار جهانی ما را تشکیل می دهند و نسبت استخدام زنان را هر سال 11 درصد افزایش داده ایم.

برابری پرداخت

 • برای سومین سال متمادی، ما به برابری حقوق بین مردان و زنان به صورت جهانی دست یافته ایم، همچنین به برابری پرداخت حقوق به اقلیت های نژادی نیز در امریکا رسیده ام.
 • در پی پال، حفظ پرداخت حقوق برابر یک اولویت جدی است و من به این مسئله افتخار می کنم زیرا در حالی به آن دست یافتیم که در سال 2018 نیروی کار خود را 13 درصد افزایش دادیم.

گوناگونی نژادی در امریکا

 • 50 درصد از کارمندان پی پال امریکا به عنوان اقلیت های نژادی شناخته می شوند که با عناوین آسیایی، اسپانیولی، سیاه پوست و بیش از دو نژاد هستند.

داده های مربوط به گوناگونی یکی از معیارهای اساسی برای سنجش عملکردمان در ساخت یک نیروی کار فراگیر است اما همچنین بر تلاش بلند مدت برای ساخت یک فرهنگ پایدار تمرکز داریم که در آن گوناگونی و فراگیری به صورت یکپارچه در شیوه های عملکرد ما در سراسر شرکت نمایان باشد. ما سرمایه گذاری های مهمی در برنامه ها در شرکت انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که تعهد ما به گوناگونی و فراگیری در رفتار و اولویت های سازمانی ما نمایش داده شود.

به همین دلیل، ما تلاش می کنیم پروسه های جدیدی را مانند سیاست استخدام گوناگون بکار گیریم که در آن برای هر شغل خالی در سطح مدیریت یک کاندیدا با پیشینه متفاوت و یک کارمند با پیشینه متفاوت برای مصاحبه دعوت شوند. همچنین ما گروه های کوچکی با عنوان فراگیری آگاهانه را برای کارمندان جهانی ایجاد کرده ایم.

هدف این کارگاه ها کمک به ایجاد زبانی مشترک و چارچوبی برای هویت، گوناگونی، تبعیض ذهنی و مسئولیت های فراگیری و رهبری در پی پال است. آنها همچنین برای ما بینش و فرصت فکر کردن برای اینکه چطور هر یک از ما می توانیم فرهنگی گوناگون تر و همه گیر تر در پی پال ایجاد کنیم. ما سوالات مشکل و چالش برانگیزی را مورد بررسی قرار می دهیم مثل: هویت های متفاوتی که دارم چه هستند؟ چگونه این هویت ها بر روی در برگرفتن و یا خارج کردن دیگران تاثیر می گذارند؟ و چه کاری را می توانم متفاوت انجام دهم، تا به ایجاد محیطی کمک کنم که همکاران ما، مشتریان و شرکای ما پی پال را به عنوان محلی برای کسب تجربه ای منحصر بفرد و حس تعلق بدانند؟

رهبران ما با گوناگونی جهانی به طور نزدیک کار می کنند تا این آموزش را طوری طراحی کنندکه منحصر به پی پال باشد و نیازهای خاص و فرهنگ را در جغرافیای متفاوت و فرهنگهایی که در آنها فعالیت می کنیم نشان دهند.

ما همچنین از شکوفایی گوناگونی و گروه های اجتماعی در پی پال لذت خواهیم برد. که نقش مهمی را در حمایت پویا از کارکنان زن، سیاه پوست، سربازان سابق، معلولان و آسیب پذیر ایجاد خواهد کرد. ما بتازگی آلبادوس را پایه گذاری کردیم که جامعه ای جدید برای کمک به رشد تجربه کارمندان لاتین پی پال در جهان است. گروه های اجتماعی ما به روی همه کارمندان باز است و دارای هدف مشترک برای شکوفایی احساس تعلق و حمایت برای دربرگیری در محیط کار است.

حمایت و هدایت آنها به ما کمک می کند ارزش های خود را بسازیم این برنامه ها را پیش ببریم تا توانایی جذب، حفظ و رشد و تعامل در یک محیط کاری گوناگون است. برای سال دوم، به تازگی یک جلسه کارمندان بین المللی را برگزار کردیم تا در آن به مسائلی را که به صورت مستقیم بر تجربیات افراد تاثیر گذار است و از کارمندان شنیده می شود بررسی کرده و تاثیرات قوی این جوامع را به صورت شخصی و حرفه ای مورد توجه قرار دهیم.

تلاش زیاد و کارشناسی جدی برای بهبود گوناگونی و فراگیری در صنعت تکنولوژی خار ج از پی پال انجام می شود. به همین دلیل همکاری خود با موسسات علمی، سازمان های استخدامی و گروهای حمایتی گسترش داده ایم، و کنفرانس هایی برگزار می کنیم که به ما در شناختن سبدهای استعدادیابی را از کانال های غیر مرسوم شناسایی کنیم.

امسال، همکاری جدیدی را با سازمان مسئولیت لاتین، رهبری اوت، رسانه مادران شاغل، میکرز و 6 کالج سیاه پوستان و دانشگاه ها ایجاد کرده ایم تا به تمرکز بر استخدام، توسعه و تعامل با استعدادهای گوناگونی ادامه می دهیم. همچنین به همکاری با سازمان ها و کنفرانس هایی نظیر گریس هاپر، افرو تک، موسسه رهبری اختصاصی، برک لاین، سربازان در فناوری کارزارهای حقوق بشر و …. ادامه خواهیم داد.

در پی پال، فراگیری یک ارزش اصلی در شرکت است که تعیین کننده اینکه چه کسی هستیم و چه می کنیم می باشد. تنوع تجربیات، توانایی ها، استعدادها، پیشینه و علایق کارکنان ما به شکل گیری فرهنگ، ایجاد محصولات و خدمات جدید و کمک به رشدی که هر روز انجام می شود به آسان تر شدن، امن شدن و راحت شدن انتقال و مدیریت پول میلیون ها مشتری در سراسر جهان

کمک خواهد کرد. ما به صورت روشن در حال رشد هستیم، و قطعا کارهای بیشتری برای انجام داریم. یک تشکر بزرگ از همه اهضای پی پال برای همه آنچه برای مشتریان، شرکت و فرهنگمان انجام می دهند.

 

مطالب پیشنهادی: