دانشجویانی که مشتاق به تحصیل در مؤسسه ی لیگ آیوی در داخل کشور و یا خارج هستند ، امروز برای وام های تحصیلی انتخاب می شوند ، عبارتی که امروز بسیار بحث برانگیز است . نرخ رشد در حال افزایش تحصیلات عالی موجب شده است درخواست برای وام های دانشجویی بیشتر شود ، و دیگر نمی شود جلوی این جریان راگرفت . افزایش هزینه های تحصیلات عالی و افزایش آگاهی راجع به وام های دانشجویی که ساده و در دسترس اند ، موجب تحریک تقاضای این وام می شود . بخش E80 قانون مالیات بر درآمد سال 1961 می گوید : « بهره ای که روی وام تحصیلی کانادا حساب می شود می تواند کسری در نظر گرفته شود . این کسر ویژه حتی برای تحصیل در خارج از کشور هم امکان پذیر است . » بیایید مزایای مالیاتی وام تحصیلی کانادا را بفهمیم.

تمام بانک های کانادا برای دانشجویان مشتاق به پی گیری تحصیلات عالیه در داخل یا خارج از کشور ، وام تحصیلی کانادا فراهم می کنند ، پس از آن که پذیرش معتبر دریافت کنند . اکثر بانک های یک دوره ی استراحت را برای بازپرداخت وام بعد از اتمام تحصیل دانشجو در نظر می گیرند . SBI یک بازپرداخت وام دانشجویی با دوره ی پرداخت 15 سال پس از تحصیل که شامل یک بازه ی خالی از پرداخت 12 ماهه نیز می شود .

برای دانشجویانی که مشکلات مالی دارند ، وام تحصیلی کمکی کلیدی برای آن هاست که در خارج و یا حتی داخل کشور تحصیل کنند . با مأموریت حمایت از استعدادهای درخشان و شایسته ی کشور ، RBI مفهوم وام دانشجویی یا آموزشی را برای بانک ها ایجاد کرده است . بانک ها نیز به نوبه ی خود با مؤسسات آموزشی جهت پیشنهاد کمک مالی متصل شده اند . بر مبنای قانونی که توسط RBI وضع شده است ، بیشترین میزان برای وام دانشجویی جهت تحصیل در کشور Rs.10 است ، در حالی که برای وام دانشجویی جهت تحصیل در خارج از کشور Rs.20 است .

بخش E80 به فرد اجازه می دهد که بار مؤثر سود را با پذیرش کاهش هزینه های سود از محل درآمدهای والدین یا دانشجویان ، کاهش دهد .

این جا ما راجع به پنج نکته حرف می زنیم که هر کسی باید برای بخش E80 مزایای مالیاتی وام تحصیلی کانادا بداند ، پیش از این که برای همچو وامی درخواست کند .

  • مهم است بدانیم که بنا بر بخش E80 ، می توان از مزایای مالیات بر درآمد فقط برای بخش بهره ای از وام تحصیلی / دانشجویی تقاضا کرد . مقدار اصلی وام در شامل مزایای مالیاتی نمی شود .
  • برای تخمین زدن درآمد مالیات پذیر برای یک سال ، فرد می تواند تمام مقدار سود وام را که در سال مشخصی بازپرداخت شده ، از کل کم کند . همچنین به یاد داشته باشید که هیچ محدوده بالایی ای وجود ندارد .
  • کاهش مالیات بر درآمد در وام تحصیلی / دانشجویی به مدت هشت سال یا تا زمانی که پرداخت سود صورت می گیرد ، هر کدام که زودتر ، قابل اجراست . به عنوان مثال ، در بازپرداخت یک وام شش ساله ، وام گیرنده می تواند کسر مالیات را تنها تا شش سال تقاضا کند . اگر مدت بازپرداخت پیشنهادی بانک ده سال باشد ، فرد می تواند تنها هشت سال از مزایای مالیات استفاده کند .
  • سود مالیات بر درآمد وام های تحصیلی تنها زمانی پذیرفته است است که وام از بانک گرفته شده باشد ، و یا یک مؤسسه ی مالی شناخته شده یا یک مؤسسه ی خیریه ی پذیرفته شده . بسیار مهم است که پیش از این که برای وام تحصیلی درخواست دهید ، بررسی کنید که آن مؤسسه ، سازمانی مشروع و قانونی باشد .
  • در بخش E80 ، کسر مالیات بر درآمد روی وام تحصیلی کانادا / دانشجویی تنها زمانی مجاز است که وام برای خود ، خواهر یا برادر ، بچه ها و یا برای دانشجویی که فرد قیم قانونی او است ، گرفته شده باشد . هر وام تحصیلی که در دست رس خواهر و برادر یا بستگان است ، بنا به مزایای بخش E80 ، مزایای مالیاتی ندارد . کسر تنها برای کسی مجاز است که وام را به نام خود گرفته باشد .
  • پیش از مقرراتی مربوط به کسر وام تحصیلی بوده است ، به صورت انحصاری برای کسانی که اقدام به تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد رشته های ، مهندسی ، داروسازی و مدیریت می کنند . همچنین برای کسانی که کارشناسی ارشد علوم کاربردی و یا علوم محض تحصیل کرده بودند ، ارائه شد . این لیست در حال تجدید نظر در دوره های حرفه ای است . امروزه این لیست شامل تمام شاخه های تحصیلات ، شامل دوره های حرفه ای می شود .
  • صاحبان خدماتی که به دنبال کسر وام تحصیلی کانادا / دانشجویی در دست رس اند ، باید از منابع انسانی یا حساب های سازمان خود مطلع شوند ، بنابراین مبلغ کاهش یافته ی TDS از پرداخت ماهانه شان کم شده . با این حال ، آن ها با ارائه ی بازپرداخت مالیات ، می توانند همین امر را ادعا کنند .

 

مطالب مرتبط :