همتی: ذخایر ارزى ناموس بانک مرکزى است/ اگر لازم باشد در تعیین نرخ بازار ثانویه نیز ورود مى کنیم/ سود بانکى ٢٣درصد دستور بانک مرکزى نیست

رییس کل بانک مرکزى گفت: در شرایط تحریم مهم ترین مسئله کنترل نرخ ارز و جلوگیرى از هدر رفتن منابع ارزى است، ذخایر ارزى ناموس بانک مرکزى است و باید به بهترین شکل از آن نگهدارى شود.

پی آسان: به گزارش اقتصاد آنلاین؛ عبدالناصر همتى، رییس کل بانک مرکزى در بیست و نهمین همایش بانکدارى اسلامى گفت: باید با اصلاح مقرررات و قانون بانکى بدون ربا، سطح بالاترى از بانکدارى را در سطح کشور ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: دخالت سهامداران در اداره بانک باید کاهش پیدا کند.اتفاق بازار ارز محصول ناترازى ترازنامه بانکى و رشد نقدینگى و اصرار بر افزایش نقدینگى است.

وی افزود: من حرکتى در جهت کاهش نقدینگى نمى بینم و تا زمانى که این روال ادامه داشته باشد بازار ارز به همین صورت خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نباید خود را در تله تحریم آمریکا مى انداختیم به همین جهت بسته اخیر ارزى طراحى و اجرا شد که نتایج مثبتى داشت.

همتی افزود: در شرایط تحریم مهم ترین مسئله کنترل نرخ ارز و جلوگیرى از هدر رفتن منابع ارزى است. ذخایر ارزى ناموس بانک مرکزى است و باید به بهترین شکل از آن نگهدارى شود.

وی در خصوص سیاست های بانک مرکزی گفت: در حال حاضر سیاست ما این است که منابع بانک مرکزى را براى کنترل بازار ارز استفاده نکنیم.بازار ثانویه را هر روز کنترل مى کنیم و عملکرد مثبتى داشته است.

همتی افزود: گفته ایم بانک مرکزى در تعیین نرخ بازار ثانویه دخالت نمى کند نه در کنترل بازار.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد بازار ثانویه گفت: اگر لازم باشد بانک مرکزى در کنترل بازار ثانویه نیز ورود مى کند.٩٧درصد مبادلات در بازار ثانویه و ٣ درصد در صرافى ها انجام مى شود به همین دلیل نرخ سنا و نیما به هم نزدیک تر هستند.

وی ادامه داد: رشد نقدینگى نتیجه خلق شبه پول و افزایش نرخ سود بانکى است اما این روند ادامه نخواهد یافت.

رییس کل بانک مرکزی گفت:در تصمیم گیرى ها و کنترل بازار از نظرات تمام جناح ها استفاده مى کنم و القا پذیر نیستم بنابراین نگویند همتى از افراد خاصى مشورت مى گیرد.

وی در ارتباط با بدهی بانکی گفت: ١٥٠ هزار میلیارد ریال به بدهى بانک ها اضافه شده که رقم بسیار بزرگى است.٢٣درصد سود بانکى دستور بانک مرکزى نبوده است.

وی تاکید کرد: شاید سپرده هاى دو یا سه ساله را نیز راه اندازى کنیم.

رییس کل بانک مرکزی از مردم خواست دارایى هاى خود را وارد جریان اقتصادى کشور کنند.با بانک ها رابطه دوستانه دارم اما این رابطه مانع نظارت دقیق من بر عملکرد بانک ها نخواهد شد.

 

از مسترکارت های Paypower  می توانید برای اکثر پرداخت‌ها حق عضویت‌ها گرفته تا گوگل ادوردز استفاده کنید. خرید آنلاین از تمامی سایت‌ها با این کارت امکان‌پذیر است. برای سفارشاینجا کلیک کنید.

 

بیشتر بخوانید: