صندوق بین‌ المللی پول در گزارشی چشم انداز اقتصاد جهان را برای سال جاری میلادی و سال آینده اعلام کرد.

رشد اقتصاد ایران در سال2017 به میزان 4.3 درصد اعلام شده و برای سال جاری میلادی این رشد به میزان 4 درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین نرخ رشد اقتصادی سال آینده ایران را 4 درصد پیش بینی کرده است.

همچنین نرخ تورم سال 2017 براساس اعلام این نهاد معتبر اقتصادی بین المللی برای ایران 9.9 درصد و برای سال جاری 12.1 درصد پیش بینی شده است.همچنین پیش بینی شده تا در سال 2019 نرخ تورم در ایران 11.5 درصد باشد.

تراز حساب جاری ایران درسال 2017 به میزان 4.3 درصد اعلام شده که این رقم برای پایان سال جاری 7 درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین‌ المللی پول همچنین برای سال آینده میلادی تراز حساب جاری ایران را مثبت 6.3 درصد پیش بینی کرده است.

این نهاد اقتصادی همچنین نرخ بیکاری ایران را در سال گذشته 11.8 درصد و برای سال جاری هم 11.7 درصد پیش بینی کرده است.همچنین پیش بینی این نهاد نرخ رشد اقتصادی سال آینده میلادی برای ایران 11.6 درصد اعلام شده است.

چشم‌انداز مثبت صندوق بین‌ المللی پول برای اقتصادایران

براساس گزارش صندوق بین‌ المللی پول رشد اقتصاد جهان در سال 2017 به میزان 3.8 درصد اعلام شده است که بنا به اعلام این نهاد اقتصادی این رشد با توجه به افزایش تجارت جهانی،سرمایه گذاری در اقتصادهای پیشرفته و رشد چشمگیر در بازارهای نوظهور آسیا بدست آمده است.

این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده که رشد اقتصاد جهان در سال جاری هم به میزان 3.9 درصد افزایش یابد که این رشد را در گرو شرایط مالی و سیاست های تازه ایالات متحده عنوان کرده است.هرچند صندوق بین‌ المللی پول در چشم انداز سال جاری و آینده اعلام کرده که ریسک های جهانی رو به کاهش هستند،اما در عین حال به تنش های خاورمیانه هم اشاره کرده است.

بیشتر بخوانید: