Select Page

یک هیئت‌ مدیره بد می‌تواند استارتاپ را کاملاً نابود کند

هیئت‌ مدیره و سرمایه‌گذارانی که درک مناسبی از شرایط یک شرکت نوپا ندارند، با تحمیل نظرات و توصیه‌های خود بزرگ‌ترین آسیب را به استارتاپ وارد کنند.  یک هیئت‌ مدیره بد می‌تواند استارتاپ را کاملاً نابود کند پی آسان: موفقیت و شکست شرکت‌ها، مستقیماً به افرادی بستگی دارد که...

بازار ارزهای دیجیتال دوباره با رشد خود به منطقه سبز بازگشته است

مطابق با تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۸، بازار ارزهای دیجیتال دوباره توانست خود را باز‌یابد و با رشد بازار ارز های دیجیتال مواجه شدیم. بازار ارزهای دیجیتال دوباره با رشد خود به منطقه سبز بازگشته است پی آسان : مطابق با ۳ فوریه ۲۰۱۸، بازار ارزهای دیجیتال دوباره توانست خود را...