Odilon Almeida، رئیس انتقال پول جهانی، توضیح می‌دهد

که چرا این شرکت به دنبال برابری جنسیتی واقعی در نیروی کار و مسیر برنامه‌ریزی‌شده برای دستیابی به آن است. ​

به عنوان شرکتی که تجارت در ۲۰۰ کشور و قلمرو را انجام می‌دهد، تنوع برای نیروی کار اتحادیه غربی بنیادی است.

زنان به ویژه برای این تنوع مهم هستند.

در حقیقت، بیش از نیمی از نیروی کار جهانی اتحادیه غربی، زنان هستند و زنان بیشتر از مردان در بین ۱۵۰ میلیون مشتری هستند

که از طریق اتحادیه غربی پول می‌فرستند یا دریافت می‌کنند. ​

Almeida  می‌گوید که اتحادیه غرب ۱۰۰ درصد متعهد به تساوی و برابری جنسیتی است زیرا کلید موفقیت آتی شرکت است. ​

” انجام این کار هوشمندانه است. او می‌گوید: ” این فرآیند تصمیم‌گیری بهتری می‌سازد.” ​

 

این مطلب را از دست ندهید:  نیروی اقدام مالی (FATF) چیست؟ | اعضای نیروی اقدام مالی ​

زنان در جایگاه رهبری

اتحادیه غربی در حال حاضر دارای زنان در نقش‌های رهبری برجسته در زمینه‌هایی از جمله قانونی، تکنولوژی و انطباق است

و این شرکت تا سال ۲۰۲۰ به عنوان کمک به پرورش محیطی که زنان می‌توانند در آن پیشرفت کنند، شناخته شده‌ است. ​

Almeida می‌گوید که کلید حرکت به سمت جلو با تنوع، شفافیت یک عمل مدیریتی است که برای همه کارمندان، صرفنظر از جنسیت، مهم است.

علاوه بر این، این شرکت برنامه‌های آموزشی و نظارت برای زنان را توسعه می‌دهد که پتانسیل رهبری قوی را نشان داده‌اند. ​

Almeida  بسیار تحت‌تاثیر نتایج اولیه برنامه قرار دارد و می‌گوید: ” من واقعا فکر می‌کنم ما در آینده تعادل بهتری نسبت به امروز خواهیم داشت.” ​

 

 

اگر درآمد ارزی در خارج از کشور دارید و یا دلار در خارج از کشور دارید که می خواهید آنرا به داخل انتقال دهید،‌ پی آسان با افتخار این خدمت را برای شما انجام می دهد. برای دریافت خدمات اینجا کلیک کنید.