آتاری ، در صدد راه‌اندازی یک ارز دیجیتال منحصربه‌فرد است

آتاری را که همه می‌شناسید؟ آتاری نیز قصد دارد به ...