۱۲ پیش‌بینی فناورانه برای دنیای آی‌تی در سال ۲۰۱۸

کسی نمی‌تواند به طور 100 درصد درباره آینده پیش‌بینی کاملی ...