رکوردشکنی عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما/ عرضه۷۸میلیون یورو

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به ...