مشکل تامین ارز مورد نیاز اپراتورها برطرف شده است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اینکه ...