علی‌بابا با حمایت خود از Paytm آن را به بزرگترین بانک دیجیتال تبدیل می‌کند

پرداخت بانک Paytm درنظر دارد که بزرگترین بانک دیجیتال دنیا ...