آخرین وضعیت تحویل ارز اربعین در نقاط مرزی و کشور عراق

بانک ملی ایران طی اطلاعیه ای آخرین وضعیت تحویل ارز ...