همه چیز درباره ی بیت کوین

بیت کوین چیست؟ حتما تا به حال اسم "بیت کوین" ...