شماره تماس : ۸۸۷۰۰۲۱۵-۰۲۱|info@payasan.com
31 03, 2018

مدیریت زمان در تافل

برای اینکه بتوانید مدیریت زمان در تافل را دستانتان بگیرید ، آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نکات زیادی را ارائه می دهد که به برخی از آنها در زیر اشاره می کنیم.

Go to Top