تبلیغات ارزهای دیجیتال توسط گوگل به حالت تعلیق رفت!

اخیرا تبلیغ‌کننده‌های کریپتو تعلیق تبلیغات و حذف حساب های کاربری‌شان ...