میلیونر ها چه اشتباهاتی را تکرار نمی‌کنند؟

میلیونر ها / هر فردی در زندگی خود مرتکب اشتباه ...