نایب رئیس اتحادیه طلا: به هیچ عنوان طلای آبشده نخرید

نایب رئیس اتحادیه طلا، جواهر و سکه از شناسایی باند ...