سالی که نکوست از #دلار ش پیداست

مخاطبان بی‌طرف مصاحبه تلویزیونی روحانی هم هنوز پاسخ او به این سئوال مجری را از یاد نبرده‌اند که از او پرسید: "پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس‌جمهور؟"