۲۱هزار دانشجو ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در ...