نتیجه شگفت انگیز درامد پی پال

پی‌پال از درآمدی بالاتر از تخمین تحلیلگران خبر می‌دهد سود ...