پی پل و ردیت چگونه روش‌های جعلی سازی جهت جذب مشتری را پیدا کردند

شرکت هایی مانند پی پل و ردیت و یوتیوب چگونه ...