الفبای ریچارد برنسون برای کسب و کار

ریچارد برنسون مدیرعامل شرکت Virgin است و به‌عنوان یکی از ...