موسسه وسترن یونیون | تعهد پرداخت کمک به قربانیان سونامی اندونزی

کمک به قربانیان سونامی اندونزی با وقوع سونامی وحشتناک که ...