ابهام درباره سیاست نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا به نفع قیمت طلا خواهد بود

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که موضع جدید فدرال رزرو ...