چگونه هشتگ خودتان را ایجاد کنید/ نحوه استفاده از هشتگ ها (قسمت۴)

زمان‌هایی هست که ممکن است بخواهید هشتگ خود را بسازید. ...