ممنوعیت ارائه خدمات مالی در انتظار شرکت های بزرگ تکنولوژی

با تصویب طرح جدیدی در مجلس آمریکا احتمالا فعالیت شرکت‌های ...