افزایش 12 دلاری قیمت نفت ایران در سال 2017

متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۷ با حدود ۱۲ ...