اهمیت نوآوری های موبایل در تجارت الکترونیک

معمولا کلمه ی نوآوری را در صنعت و مسائل مربوط ...