این اشتباه همیشگی باعث می‌شود به جایی نرسید

گاهی اوقات مشغول و فعال به نظر می‌رسیم؛ ولی عملا ...