چرا نرخ ارز کاهشی شد؟

کاهش نرخ ارز به صورت مستمر در هفته‌های گذشته به ...