میخواهم برنامه iOS بنویسم ٬ از کجا شروع کنم؟

یادگیری برنامه نویسی برای سیستم عامل آیفون ۲ مرحله دارد. اگر شما در کل چگونه و از کجا در Xcode کد نویسی کنید٬در اینجا برای شما تعدادی منبع گردآوری شده است. اما درصورتی که شما در کد نویسی وارد هستید٬ نیاز می باشد با ابزارهای شرکت اپل برای برنامه نویسی و همچنین قوانین کلی App store آشنا شوید.