شبکه لایتنینگ ( Lightning Network ) چیست ؟

توضیح به زبان ساده در مورد شبکه لایتنینگ ، پروتکلی ...